ჩვენი ფასეულობებიНаши Ценности

<!--:ge-->სჯულის კანონი<!--:--><!--:ru-->Кормчая Книга<!--:-->
 • სჯულის კანონიКормчая Книга

 • სარწმუნოებასთან დაკავშირებული სჯულისდება ყველა დროს ეხება. მართლმადიდებელ ქრისტეანთათვის ისეთი რამის წამოყენება, რაც ადრე მათ არ შეუწყნარებიათ, არც არასდროს ყოფილა ნებადართული და არც არასდროს  იქნება. სარწმუნოება მარადის ერთი და იგივე რჩება.Кормчая книга и Закон Божий относятся ко всем временам. Предостовлять православному христианину что-либо, что всегда для него являлось чуждым, не дозволялось никогда и дозволено не будет. Вера одна навеки и изменению не подлежит.

<!--:ge-->მართლმადიდებლური ჯვარი<!--:--><!--:ru-->Православный Крест<!--:-->
 • მართლმადიდებლური ჯვარიПравославный Крест

 • 8 დაბოლოება - 8 პერიოდი კაცობრიობის ისტორიაში, სადაც მე-8 მომავალი საუკუნის ცხოვრებაა, სასუფეველი. ზევითა ბოლო სასუფეველია, გახსნილი ქრისტეს მიერ. დახრილი ძელი - გზა ადამიანისა დედამიწიდან ზეცაში. ძირი - მაცხოვრის სისხლით განბანილი მიწა.8 концов - 8 периодов в истории человечества, где восьмой - это жизнь будущего века, Царство Небесное. Конец  вверх - Небесное Царство, открытое Христом. Косая перекладина - путь человека от земли к небу. Нижний конец  упирается в омытую Кровью Искупителя землю.

<!--:ge-->სამგზის ჩაფვლით ნათლობა<!--:--><!--:ru-->Крещение Трипогружательно<!--:-->
 • სამგზის ჩაფვლით ნათლობაКрещение Трипогружательно

 • ვინც მონათლული არ იქნება სამგზისი შთაფლვითა და ყოვლადწმიდა სამების პირთა მოწოდებით თითოეულ შთაფლვაზე, არამედ ნებისმიერი სხვა სახით იქნება, მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მოქცევის შემთხვევაში მოუნათლავებად ჩაითვლებიან. სამგზისი შთაფლვა არის დოგმატი.Кто не будет крещён трипогружательно,  призывая лики Всесвятой Троицы при каждом погружении, но будет крещён любым другим способом, при обращении в православную Церковь будут считаться вовсе некрещёнными. Три погружения – это догмат.

<!--:ge-->ორთითიანი ჯვრისწერა<!--:--><!--:ru-->Двоеперстие<!--:-->
 • ორთითიანი ჯვრისწერაДвоеперстие

 • შეერთებული ცერა, ნეკა და არათითი ნიშნად სამებისა, ორი დანარჩენი - საჩვენებელი და შუათითი (ოდნავ მოხრილი) - ერთად, ქრისტეს ორბუნებოვნების - ღვთაებრივისა და კაცობრივის - სიმბოლოდ. „დაღაცათუ ვინმე არ გარდისახავს პირჯვარს ორი თითით, ვითარცა ქრისტე, წყეულ არს“.Большой, безымянный и мизинец в знак Святой Троицы сложены вместе, средний (немного преклоняя) и указательный - вместе, изображая два естества Христа: Божеское и человеческое. "Иже кто не знаменуется двема персты, якоже и Христос, да есть проклят".

საეკლესიო დღესასწაულებიЦерковные Праздники

ჩვენი სულიერი მამაНаш духовный отец

 • ეპისკოპოსი †ანტიპო†Епископ †Антипа†

 • ეპისკოპოსი †ანტიპო†, ერობაში სხულუხია ჯამბული (ნათლობით - აკაკი) ხუდიონის ძე, დაიბადა 1959 წელს, ორშაბათს, 10 აგვისტოს - სმოლენსკის ღვთისმშობლის გამოჩინების დღეს, ქ. ზუგდიდში. [...]

სიახლეებიНОВОСТИ

 • საყოველდღეო სატრაპეზო ლოცვანი (სატრაპეზო ლოცვებში ყველა თაყვანი სრულდება წელამდე) ლოცვა სადილობის წინ ტრაპეზის მომზადების შემდგომ, წარსდექი წმინდა ხატების წინ და წარმოსთქვი: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შეგვიწყალენ ჩვენ. ამენ. (მეტანია) მამაო ჩვენო, რომე[...]
 • დილით, გაღვიძებისთანავე, ჯერ კიდევ საწოლში, გარდაისახე პირჯვარი ლოცვით: უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი საწოლიდან ადგომის შემდეგ, საღამოს კი ძილის წინ,  დაიბანე ხელ-პირი და, ვაჟმა უთავსაბურავოდ, ხოლო ქალმა - მანდილმოსხმულმა, წმინდა ხატების წინ დამდგარმა და სასოებით მათზე შემყ[...]
 • დილით, გაღვიძებისთანავე, ჯერ კიდევ საწოლში, გარდაისახე პირჯვარი ლოცვით : უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი საწოლიდან ადგომის შემდეგ, საღამოს კი ძილის წინ,  დაიბანე ხელ-პირი და, ვაჟმა უთავსაბურავოდ, ხოლო ქალმა - მანდილმოსხმულმა, წმინდა ხატების წინ დამდგარმა და სასოებით მათზე შემ[...]
 • დიდ მარხვაში, შაბათ-კვირისა და დღესასწაულების გარდა, „მეუფეო ზეცათაოს“-ს შემდგომ ყველა მეტანია აღესრულება მიწამდე თაყვანისცემით, ე.ი. მცირე მეტანიების ნაცვლად აღესრულება დიდი მეტანიები. დილით, გაღვიძებისთანავე, ჯერ კიდევ საწოლში, გარდაისახე პირჯვარი ლოცვით: უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყა[...]
 • დილით, გაღვიძებისთანავე, ჯერ კიდევ საწოლში, გარდაისახე პირჯვარი ლოცვით : უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი საწოლიდან ადგომის შემდეგ, საღამოს კი ძილის წინ,  დაიბანე ხელ-პირი და, ვაჟმა უთავსაბურავოდ, ხოლო ქალმა - მანდილმოსხმულმა, წმინდა ხატების წინ დამდგარმა და კდებამოსილებით მათ[...]

Sermons posts

<!--:ge-->სჯულის კანონი<!--:--><!--:ru-->Кормчая Книга<!--:-->
 • სჯულის კანონიКормчая Книга

 • სარწმუნოებასთან დაკავშირებული სჯულისდება ყველა დროს ეხება. მართლმადიდებელ ქრისტეანთათვის ისეთი რამის წამოყენება, რაც ადრე მათ არ შეუწყნარებიათ, არც არასდროს ყოფილა ნებადართული და არც არასდროს  იქნება. სარწმუნოება მარადის ერთი და იგივე რჩება.Кормчая книга и Закон Божий относятся ко всем временам. Предостовлять православному христианину что-либо, что всегда для него являлось чуждым, не дозволялось никогда и дозволено не будет. Вера одна навеки и изменению не подлежит.

Tabs element with site's categories