გიორგობა – წამებისა და სიკვდილის დღე წმინდისა დიდებულისა დიდმოწამისა და ძლევაშემოსილისა გიორგისა