წმინდისა ნიკოლოზ საკვირველთმოქმედისა – მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა

წმინდისა ნიკოლოზ საკვირველთმოქმედისა – მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა
Иже во Святаго Отца Нашего Николы, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца